Den Danske Forening i Luxembourg
Krambodsannoncer Krambodsannoncer kan enten bringes i ”Posten” og eller på Foreningens Hjemmeside. Det er gratis for medlemmer at annoncere i ”Kramboden”, såfremt den samlede værdi af de ting der ønskes solgt/købt, ikke overstiger € 125,- og at annoncens omfang ikke overstiger ca. 8 tekstlinjer. Hvis du i tvivl om, hvor din annonce passer bedst, er du altid velkommen til at rette henvendelse til et af medlemmerne fra redaktionsgruppen. redaktion@ddflux.com. Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside. Generel information Generel information kan enten bringes i ”Posten” og eller på Foreningens Hjemmeside. Som gratis information bringes meddelelser fra Den Danske Ambassade, Den Danske Kirke samt Europa-skolen. Meddelelser om andre foreningers arrangementer, der skønnes at have interesse for danskere. Meddelelser om arrangementer med danske amatørorkestre og teatergrupper, kor m.m. Ikke-kommercielle arrangementer med dansk indfaldsvinkel, herunder danske udstillinger. Børne-, ungdoms- og familievenlige og samværsfremmende annoncer/ meddelelser Studiekredse, foredrag, klubvirksomhed ……… Information om generelle forhold relevant for danskere i Luxembourg som uddannelse, sundhed, skat, arveregler, lovgivning …… Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside. Medlem til Medlem Fra Medlem til Medlem findes kun på Foreningens hjemmeside. Det er gratis for medlemmer at få optaget en annonce. Her optages f.eks. annoncering efter: For/efter kørelejlighed Hobby grupper Andet der er relevant medlemmerne imellem Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer
Den Danske Forening i Luxembourg
Krambodsannoncer Krambodsannoncer kan enten bringes i ”Posten” og eller på Foreningens Hjemmeside. Det er gratis for medlemmer at annoncere i ”Kramboden”, såfremt den samlede værdi af de ting der ønskes solgt/købt, ikke overstiger € 125,- og at annoncens omfang ikke overstiger ca. 8 tekstlinjer. Hvis du i tvivl om, hvor din annonce passer bedst, er du altid velkommen til at rette henvendelse til et af medlemmerne fra redaktionsgruppen. redaktion@ddflux.com. Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside. Generel information Generel information kan enten bringes i ”Posten” og eller Foreningens Hjemmeside.Som gratis information bringes meddelelser fra Den Danske Ambassade, Den Danske Kirke samt Europa-skolen.Meddelelser om andre foreningers arrangementer, der skønnes at have interesse for danskere. Meddelelser om arrangementer med danske amatørorkestre og teatergrupper, kor m.m. Ikke-kommercielle arrangementer med dansk indfaldsvinkel, herunder danske udstillinger. Børne-, ungdoms- og familievenlige og samværsfremmende annoncer/ meddelelser Studiekredse, foredrag, klubvirksomhed ……… Information om generelle forhold relevant for danskere i Luxembourg som uddannelse, sundhed, skat, arveregler, lovgivning …… Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside. Medlem til Medlem Fra Medlem til Medlem findes kun på Foreningens hjemmeside. Det er gratis for medlemmer at få optaget en annonce.Her optages f.eks. annoncering efter: For/efter kørelejlighed Hobby grupper Andet der er relevant medlemmerne imellem Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer